Stanislav Lieskovský kategória spevák

Plán

Rád pracuje s mladými a súťažne vyzýva vydať sa všade s Bohom, lebo vtedy sa nemusíme báť. Aj kolegom v súťaži želá, aby spevom šírili požehnanie.

interpret o sebe

Pochádzam z Oravy, študujem v Žiline, viem hrať trocha na trúbke, na gitare. Vyrastal som na eRko a saleziánskych akciách, asi preto mám rád prácu s mladými. Teda vo voľnom čase :) . Hudbu aj text som zložil ja, ale na klavíri ma doprevádza môj mladší bráško.

miesto pôsobenia

Žilina

prečo by som mal vyhrať práve ja?

“Kto spieva, 2 razy sa modlí.” Priznávam sa, kedysi sme sa na detskom tábore modlili spievaný desiatok ruženca a kvôli tejto vete som na gitarke zahral iba 5x zdravas :).

Dnes si však omnoho viac uvedomujem skutočnosť, že práve pri speve najviac vnímam Božiu prítomnosť, jeho pokoj a požehnanie, ktoré nám neustále ponúka. Nech vyhrá ktokoľvek (možno aj ja, ta ne?). Ale aj pre ostatných prajem, nech cez ich spev a tvorbu plynie Božie požehnanie pre druhých. +

skúsenosti s gospelovou tvorbou

Občasne spievam v kostolných zboroch u nás na Orave a v Žiline na UPC-čku. A tak keď ma kopne múza, aj niečo sem-tam napíšem, ale nie je toho veľa.

interpret o skladbe

Akékoľvek plány máme alebo budeme mať v živote, najlepšie je začať stavať ich na Bohu ako na najpevnejšom základe (byť upevnený v láske). Kamkoľvek sa spolu s ním vydáme, nech prídu akékoľvek situácie, nemusíme sa báť.

kedy vznikla skladba

Február 2016

text piesne

Svet mi núka veľa ciest, ktorou sa mám nechať viest?
Vietor v hlave, v očiach tieň, do Slnka sa nepozriem.

Túžba šťastia z prázdnych mien zväčšuje len tento tieň,
rebrík hodnôt opretý, len či z neho nezletím.

Pocit ísť vpred, nenavrátiť sa späť,
dobýjať svet, rozbehnúť ten svoj let.

No kam človek doletí, ak má výhľad zastretý?
Sen sa rúti spolu s ním, či ten dopad vydržím...

Mal som svoj plán, cieľ som si vybral sám.
Za kamenný val piesok som pokladal.

R:
/: Do duše svieť mi, Pane, príď a prežiar ma
smeruj moje kroky, Bože, všade osláv sa!
Kamkoľvek pôjdem s tebou zjednotený,
môžem žiť život láskou naplnený. :/

Pokoj v duši cítiť smiem, nie je to len ďalší sen.
milosť z kríža mohutná pre všetkých je dostupná!

Novú nádej mám, nemusím kráčať sám.
Zmenil som plán, cieľom si ty, môj Pán!

Chcem zahlasovať za túto pieseň

Hlasovať môžeš za jedného interpreta v každej kategórii, spolu môžeš odovzdať tri hlasy. Po odoslaní aspoň jedného hlasu budeš automaticky zaradený/á do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Vyhrať môžeš napríklad CD, DVD-album, knihu, lístok na Festival Lumen či CampFest. Počas Veľkého finále (5. mája o 20:00 v živom rozhlasovom prenose) vyžrebujeme 20 výhercov.

Povedz o nej svojim známym

gospeltalent na igospel.sk