HERO kategória skupina / zbor

Not forsaken

Tvoria v angličtine, z nej vychádza aj názov kapely. Súťažne spievajú o úžasnom Bohu, ktorý ochraňuje maličkých.

interpret o sebe

O kapele HERO chcem napísať iba toľko: H – hear us, E – everything has changed, R – reconstructed, O – of the ground

miesto pôsobenia

Kosice

prečo by sme mali vyhrať práve my?

Boh si povoláva ľudí k službe. My v HERO sme pocítili toto pozvanie a chceme našu službu posunúť ďalej aj prostredníctvom tejto súťaže.

skúsenosti s gospelovou tvorbou

Kapela HERO má skôr skúsenosti s worshipovou scénou.

interpret o skladbe

Skladba Not forsaken hovorí o tom, aký je náš Boh úžasný. Boh ktorý ochraňuje maličkých. Žalm 116-6

kedy vznikla skladba

Jún 2015

text piesne

Not forsaken (Nie zabudnutý)

Sometimes I´m broken inside
Občas sa cítim vnútri zlomený

And all my plans seem so far
a všetky moje plány sa zdajú byť vzdialené.

Many things leaving the scars,
holding me down, down, down
Mnohé veci zanechávajú jazvy a držia ma dole, dole, dole.

Problems...troubles...worries loudly knock at my door
but they are not I´m designed for, I am created for more...
Problémy... prešľapy... obavy hlasno klopú na moje dvere,
ale nie sú tým, na čo som bol predurčený, som stvorený pre viac...

But I see the sun is shining,
and the sky above is brightening,
God is givinʼ me strenght to fight
in all these wars
Vidím však slnko svietiť,
a obloha nado mnou je rozjasnená,
Boh mi dáva silu bojovať
vo všetkých týchto vojnách.

I´m the one who was forsaken,
I´m the man whom chains were taken.
sometimes worried, hurried, almost buried in time
Som tým, ktorý bol opustený.
Som mužom, ktorému boli odobraté okovy,
občas ustarostený, uponáhľaný, takmer zapadnutý v čase.

Chcem zahlasovať za túto pieseň

Hlasovať môžeš za jedného interpreta v každej kategórii, spolu môžeš odovzdať tri hlasy. Po odoslaní aspoň jedného hlasu budeš automaticky zaradený/á do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Vyhrať môžeš napríklad CD, DVD-album, knihu, lístok na Festival Lumen či CampFest. Počas Veľkého finále (5. mája o 20:00 v živom rozhlasovom prenose) vyžrebujeme 20 výhercov.

Povedz o nej svojim známym

gospeltalent na igospel.sk