FireFly kategória skupina / zbor

Chcem Ti spievať

Spoločenstvo 25 mladých ľudí vo farnosti Bernolákovo má vo svojich radoch viacerých autorov piesní. Súťažnú "Chcem Ti spievať" zložila líderka zboru Tatiana Danková.

interpret o sebe

Sme 25-členná skupina mladých ľudí, ktorí máme radi hudbu a slúžime ňou v našej farnosti v Bernolákove. Stretávame sa na pravidelných nácvikoch a rôznych ďalších stretkách a takto budujeme spoločenstvo.

miesto pôsobenia

Bernolákovo

prečo by sme mali vyhrať práve my?

"Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakaly a pštrosy...  Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu." Iz 43,19-21

Veríme, že Boh tvorí niečo nové a aj my sme malou časťou Jeho veľkého diela. No túžime sa zjednotiť ako jeden ľud a ohlasovať Jeho slávu stále ďalej. Výhra môže byť jedným z krokov k tomuto cieľu.

skúsenosti s gospelovou tvorbou

Do FireFly patria viacerí talentovaní ľudia, ktorí tvoria vlastné texty a piesne; našou prioritou je slúžiť na svätých omšiach v našej farnosti; taktiež hrávame na chválach a rôznych mládežníckych akciách. Najväčšiu radosť nám priniesol náš prvý gospelový album "Zasvieť", ktorý sme nahrali v roku 2014; ďalej dve hudobno-divadelné predstavenia a niekoľko gospelových koncertov.

interpret o skladbe

Pieseň "Chcem Ti spievať" je výzvou ku chvále nášho Boha, ktorý je Svätý a plný Slávy a napriek tomu sa skláňa k nám, biednym ľuďom. Je to aj vyjadrením našej túžby - spievať a hrať nášmu Otcovi, ktorý nás objíma a prikrýva svojou Láskou.

Hudbu a text zložila Tatiana Danková, líderka zboru.

kedy vznikla skladba

2013

text piesne

1.
Chcem Ti spievať,
chcem Ťa chváliť,
chcem Ťa vzývať,
veď si môj Pán.

B:
Poďme spievať,
poďme chváliť,
poďme vzývať,
Jeho meno osláviť,
poďme dvíhať
svoje ruky k nebesám.

R:
Ty si Svätý Boh a slávu máš.
Ty sa skláňaš k nám, objímaš,
svojou Láskou nás prikrývaš.

Chcem zahlasovať za túto pieseň

Hlasovať môžeš za jedného interpreta v každej kategórii, spolu môžeš odovzdať tri hlasy. Po odoslaní aspoň jedného hlasu budeš automaticky zaradený/á do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Vyhrať môžeš napríklad CD, DVD-album, knihu, lístok na Festival Lumen či CampFest. Počas Veľkého finále (5. mája o 20:00 v živom rozhlasovom prenose) vyžrebujeme 20 výhercov.

Povedz o nej svojim známym

gospeltalent na igospel.sk