Monika Janoťáková kategória speváčka

Boh ťa hľadá

Hovorí, že je kvapkou v mori nekonečnej Božej lásky a rada sa dotýka hĺbok. Vyhrať by chcela iba vtedy, ak najviac sŕdc osloví práve jej skladba.

interpret o sebe

Som kvapkou v mori Božej nekonečnej Lásky. Rada sa smejem a nechávam sa očariť zázrakmi všedných okamihov. Rada žasnem a dotýkam sa hĺbok. Baví ma pracovať s krásou. Trochu maľujem, trochu skladám pesničky a spievam, trochu fotím.

miesto pôsobenia

Zákamenné

prečo by som mala vyhrať práve ja?

Nemyslím si, že by som mala vyhrať práve ja. Vyhrať by mal interprét, ktorý sa najviac dotkne sŕdc. Ak by sa mi to podarilo, mohla by som to byť aj ja, ale bolo by to pre mňa skôr prekvapením. Pre mňa je táto súťaž príležitosťou podeliť sa o svoju pieseň, odovzdať v nej kúsok srdca a možno získať nejakú spätnú väzbu. Ak je v nej ukrytý aj iný potenciál, to je už v Božej réžii a odovzdávam to Jeho milosti.

skúsenosti s gospelovou tvorbou

Svoje piesne tvorím doma v izbe :) Každá je svojská a viaže sa na jedinečnú vnútornú skúsenosť s tajomstvom Života. Zatiaľ však zazneli viacmenej len v kruhu priateľov. K svojim piesňam si veľmi rada tvorím i vokály, ktoré si jednotlivo nahrám do počítača a tak vznikne chór. Nemám žiadne hudobné vzdelanie, dokonca nepoznám ani noty. Pri tvorbe sa opieram o hlas srdca a sluch.

interpret o skladbe

Posolstvom piesne je ohlasovanie Božej lásky, ktorá sa k nám skláňa v každom čase. Milosrdenstvo a Láska zostupujú k stratenému ľudstvu. Nie súdiť, ale zachraňovať z biedy a liečiť naše rany. Najhlbšou ranou ľudského srdca je strata Boha. A preto On sám sa vydáva hľadať človeka. Boh je ten, ktorý prichádza. Ktorý chce byť blízko. A aby sa zmestil do nášho tesného sebeckého sveta, stáva sa malým. A Jeho moc je ukrytá v bezbrannosti dieťaťa. Jeho sila a víťazstvo v obete. Jasle sú prvým oltárom, na ktorom Boh obetuje sám seba, odetý do pokory, chudoby a najväčšej jednoduchosti. Zrieka sa svojho neba, aby daroval nebo nám. Boh ťa hľadá. Chce, aby si žil. Nechaj svoje srdce rozhorieť Jeho láskou a spievaj mu spolu s anjelmi pieseň vďaky, radosti a chvály.

kedy vznikla skladba

December 2015

text piesne

Vôňa ticha z jaslí dýcha,
na prach sa láme zloba a pýcha,
keď nebo schádza na zem k nám.

V jeho svetle noc sa na deň mení,
jeho jas temnota nezatieni,
prichádza s odpustením.

Boh dnes dáva nám svoj dar,
v dieťati smieš uzrieť Jeho tvár.

Nech naše srdcia spolu zazvonia s chórom anjelov
a nech sa ohňom lásky rozhoria a žiaria nočnou tmou.
Privítajme nášho Baránka, čo pozdvihne nás z bied,
mocou lásky vládne, nech mu spieva celý svet:
Glória, glória! Sláva, sláva!

Boh sa za nás dáva
na ceste tŕnistej nás hľadá.
Dotknúť sa tvojich sĺz, tvojich rán
sám prišiel k nám.

***
Vôňa ticha z jaslí dýcha,
na prach sa láme zloba a pýcha,
keď Boh rodí sa v nás.

Do duší srdcom lásky búši,
svojou krvou s Otcom nás zmieriť túži,
strateným vdýchnuť život výdychom na kríži.

Boh dnes dáva nám svoj dar,
v dieťati smieš uzrieť Jeho tvár,
Jeho milosrdnú tvár.

Nech naše srdcia spolu zazvonia s chórom anjelov
a nech sa ohňom lásky rozhoria a žiaria nočnou tmou.
Privítajme nášho Baránka,čo pozdvihne nás z bied,
mocou lásky vládne, nech mu spieva celý svet:
Glória, glória! Sláva, sláva!

Boh sa za nás dáva,
na ceste tŕnistej nás hľadá.
Dotknúť sa tvojich sĺz, tvojich rán
sám prišiel k nám.

Chcem zahlasovať za túto pieseň

Hlasovať môžeš za jedného interpreta v každej kategórii, spolu môžeš odovzdať tri hlasy. Po odoslaní aspoň jedného hlasu budeš automaticky zaradený/á do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Vyhrať môžeš napríklad CD, DVD-album, knihu, lístok na Festival Lumen či CampFest. Počas Veľkého finále (5. mája o 20:00 v živom rozhlasovom prenose) vyžrebujeme 20 výhercov.

Povedz o nej svojim známym

gospeltalent na igospel.sk